S. 61 (2020)

Số 61 (01/2020)

Mục lục

Khoa học - Kỹ thuật

MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM ĐO ĐẶC TÍNH PHƯƠNG HƯỚNG CỦA ANTEN DẢI TẦN UHF Tóm tắt
Ngo Xuan Huong, Tran Xuan Viet, Nguye Thanh Van 5
XÁC ĐỊNH VÙNG XÁC SUẤT VỊ TRÍ TÀU NHẬN ĐƯỢC TỪ MÁY THU GPS THỰC TẾ TRÊN VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thái Dương 10
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ THÔNG TIN ỔN ĐỊNH TÀU HÀNG RỜI THEO THỜI GIAN THỰC Tóm tắt
Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Kim Phương, Nguyễn Trung Đức 15
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH THỦY LỰC HỆ THỐNG CẤP BỌT ĐỂ PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY CHO TÀU BIỂN Tóm tắt
Quản Trọng Hùng, Bùi Thị Hằng, Nguyễn Thị Nhàn 22
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH LÊN ĐỘ BỀN TỚI HẠN CỦA TÀU Tóm tắt
Vũ Văn Tuyển, Lê Văn Hạnh, Đỗ Quang Thắng 28
DỰ BÁO TUỔI THỌ CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HÀM SUY THOÁI Tóm tắt
Phạm Văn Thứ 33
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRE CHO GIẢI PHÁP KẾT CẤU RỖNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIẢM SÓNG, CHẮN SÓNG, BẢO VỆ BỜ BIỂN Tóm tắt
Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Ninh 39
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP THAY THẾ CÁC CỌC BÊ TÔNG BỊ HƯ HỎNG TẠI TUYẾN KÈ TẦM XÁ, SÔNG HỒNG Tóm tắt
Lê Thị Hương Giang 45
TỐI ƯU HÓA HÌNH HỌC SỬ DỤNG CÁC THÀNH PHẦN HÌNH HỌC CHO VIỆC TRÍCH XUẤT TRỰC TIẾP THIẾT KẾ TỐI ƯU Tóm tắt
Hoàng Văn Nam 50
ẢNH HƯỞNG LỚP THẤM NITƠ ĐẾN TỔ CHỨC VÀ TÍNH CHẤT THÉP KHÔNG GỈ 304 Tóm tắt
Lê Thị Nhung, Vũ Thu Trang 53
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN HÌNH DẠNG PHOI VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHUÔN KHI PHAY VẬT LIỆU UHMWPE Tóm tắt
Ngô Hữu Mạnh 58

Kinh tế - xã hội

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC BẾN CẢNG CONTAINER TẠI HẢI PHÒNG Tóm tắt
Đặng Công Xưởng, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Nga 64
KẾT HỢP MÔ HÌNH SWOT VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP Tóm tắt
Mai Khắc Thành 70
DỰ BÁO SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG KHU VỰC HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, 2030 Tóm tắt
Phạm Thị Thu Hằng 78
KẾT NGỮ TRONG SÁCH CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH CÔNG TRÌNH THỦY Tóm tắt
Nguyễn Hồng Ánh, Vũ Thị Thúy, Lê Thị Hương Giang 84